Stop Dromen.Start Doen. Met de Purpuz 2024

Facebook
LinkedIn

Disclaimer.

Copyright. Verantwoordelijkheid en E-mail.

Copyright

Natuurlijk zit (automatisch) op alles wat je op deze website vindt, auteursrechten. Deze auteursrechten zijn eigendom van Purpuz en haar content creators. Dat wil niet zeggen dat jij de content niet mag gebruiken. Alles op deze website mag je gebruiken, zolang je maar duidelijk maakt wat de bron is. Leef je lekker uit. Deel de verhalen, video, foto’s en teksten. Helemaal mooi! Als je dan een linkje naar deze site erbij zet vinden we je helemaal te gek.

Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is Purpuz aansprakelijk voor gedoe dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door content van ons of onze content creators, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de content of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om dat te voorkomen en als we het zien zullen we meteen ons best doen om het te herstellen. We vinden het leuk en waarderen het zeer dat als je een foutje ziet, dit meldt op ikweethetbeter@purpuz.com. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt. Purpuz is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door je zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is Purpuz verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Purpuz werd gewaarschuwd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

 Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Purpuz van toepassing.

E-mail

Op de e-mails die je van Purpuz ontvangt is het volgende van toepassing: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Purpuz is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Eventuele gevolgen die ontstaan naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand of een andere rechtspersoon, die namens Purpuz, de mail verstuurd heeft. Al ons werk wordt gemaakt met de beste intentie en is bedoeld om jou, Nederland en straks de hele wereld meer te laten genieten van de dagen die ons gegeven zijn op onze mooie planeet.